Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Kjøp og Salg

I dette kapittelet blir elevene kjent med myntene 1 kr, 5 kr, 10 kr og 20 kr. Myntene brukes til kjøp og salg (addisjon og subtraksjon) opp til 20.