Hjem
Oppgaver
Kap. 9 - Statistikk og koordinater
10
Kap. 10 - Ganging og deling

Tenkeoppgaver

Bruk det tomme rutenettet til å vise et stablet søylediagram.

9. Statistikk og koordinater

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.