Hjem
Oppgaver
Kapittel 2 - Tallene 1 -5 og 0
Kapittel 3 - Former og mønstre
Kapittel 4 - Tallene 6 -10
Kapittel 5 - tabeller og diagrammer
Kapittel 6 - Tallene 11 -20
Kapittel 7 - Kjøp og salg
Kapittel 8 - Måling

Tenkeoppgaver

Kan du vise et regnestykke der svaret er 11? Bruk 2 ti-rutenett

6. Tallene 11–20 - Tenkeoppgaver

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.