Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tallene 11—20

I dette kapittelet skal elevene arbeide med tallene fra 0 til 20. Kapittelet begynner med mengder, tallfølger og tallinja for tallene 10–20, som er en repetisjon fra første årstrinn. Videre er det fokus på posisjonssystemet og på at et tosifret tall består av tiere og enere. I kapittelet videreføres addisjon og subtraksjon. Elevene begynner med å addere et tosifret tall med et ensifret tall og subtrahere et ensifret tall fra et tosifret, uten tierovergang. Deretter møter de addisjon og subtraksjon med tierovergang. Tallinja som viser tall fra 0 til 20, er gjennomgangsfigur i dette kapittelet. En kan oppfordre elevene til å bruke denne tallinja som hjelp til oppgavene i kapittelet.