Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Areal

I dette kapittelet blir elevene kjent med areal som et mål for flateinnhold. I flere av sidene i boka ligger det et rutenett med størrelse 1 x 1 cm i bakgrunnen. Måleenheter er dermed kvadratcentimeter, men vi bruker i stedet antall ruter som et mål som elevene kan kjenne igjen. I første del av kapittelet skal elevene telle seg fram til hvor mange ruter en figur inneholder. Rutene vil være synlige gjennom figuren. Etter hvert skal elevene beregne arealet av figurer der rutenettet ligger i bakgrunnen som hjelp, men uten å synes gjennom figurene. Elevene skal lage egne figurer med et bestemt areal. De skal anslå omtrent areal av figurer. De blir kjent med omkrets av enkle figurer, og at figurer med samme omkrets ikke nødvendigvis har samme areal. Til slutt kommer vi også inn på oppstilling i rekke i praktiske sammenhenger, der elevene må bruke informasjonen om antall rader og antall kolonner for å beregne hvor mange. Gjennomgangsfigurer i dette kapitlet er et rektangel og en trekant med et rutenett (1 cm x 1 cm) i bakgrunnen. Snakk med elevene om hvordan rutenettet kan være til hjelp for å beregne arealet av figurer.