Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Romfigurer

I dette kapittelet skal elevene kjenne igjen og beskrive enkle trekk ved tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørne, kant og flate, og de skal sortere og sette navn på disse figurene etter disse trekkene. Elevene blir også kjent med volum. De skal vurdere hvor mange esker store og små lastebiler kan frakte. Elevene skal også vurdere hvilket redskap en skal bruke til å frakte ting i forskjellige størrelser og vekt. Elevene får dessuten utfordringer i å tolke rommet, det vil si romoppfatning. De skal blant annet vurdere fra hvilke vinkler bilder er tatt. De skal bestemme hvor mange klosser det er i ulike oppstillinger. Gjennomgangsfigurer i dette kapitlet er to kuber stablet på hverandre, og en pyramide. Kuben og pyramiden representerer to forskjellige tredimensjonale
figurer. Klossene er stablet for å illustrere plassering i rommet.