Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Addisjon og subtraksjon

I det siste kapittelet arbeider elevene videre med addisjon og subtraksjon. Først i kapittelet er det en repetisjon fra grunnbok 2A, addisjon og subtraksjon med hele tiere og der ett av tallene er ensifret. Deretter tar kapittelet for seg addisjon og subtraksjon av tosifrede tall. Vi legger vekt på at elevene skal utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon av tosifrede tall. De skal sette sammen og dele opp i tiergrupper. Elevene kan bruke 100-nettet til å illustrere regneoperasjonene om de ønsker. Videre skal de også bruke tallinja til å gjøre beregninger og vise tallstørrelser. Elevene blir dessuten kjent med addisjon og subtraksjon i praktiske sammenhenger – det er oppgaver som dreier seg om spydkast, aldersforskjell i en familie og forskjellige priser som elevene skal håndtere. Til slutt i kapittelet møter elevene tekstoppgaver der de må bruke addisjon eller subtraksjon. Gjennomgangsfigurer i dette kapitlet er en tallinje som viser tierne opp til 100. Den illustrerer at vi skal arbeide med addisjon og subtraksjon i tallområdet opp til 100.