Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tabeller og diagrammer

I dette kapittelet skal elevene arbeide med å sortere etter ulike egenskaper. De skal telle opp antallet i hver kategori med tellestreker og tallsymboler. Antallet føres inn i tabeller og tegnes i søylediagrammer. Elevene skal få forståelse for sammenheng mellom tabeller og diagrammer. Gjennomgangsfiguren i dette kapittelet er et søylediagram.