Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tallene 20—100

Elevene arbeider med tall og mengder opp til 100, og med addisjon og subtraksjon innenfor tallområdet. Først i kapittelet blir elevene kjent med tallene opp til 100, tallenes plassering på tallinja og mengder som representerer tall opp til 100. Videre er det fokus på gruppering av tall og mengder i tiere og enere. Gruppering i tiere er sentralt for oppbyggingen av tallsystemet vårt, som er et posisjonssystem med grunntall 10. Deretter arbeider elevene systematisk med addisjon og subtraksjon i dette tallområdet. Først presenterer vi addisjon og subtraksjon uten tierovergang, der det første tallet er tosifret og det andre tallet har ett siffer. Deretter blir elevene kjent med addisjon og subtraksjon der det andre tallet er en hel tier. Så presenterer vi addisjon og subtraksjon der første tall er tosifret og andre tall har ett siffer, slik at vi får en tierovergang. Addisjonene og subtraksjonene blir presentert på varierte måter med tallinje, 100-nett og tallfølger, og i praktiske situasjoner som elevene kjenner seg igjen i. Nytt hjelpemiddel i dette kapittelet er 100-nettet. Det er en oversiktlig måte å presentere tallene fra 1 til 100 på. 100-nettet bruker vi både til å illustrere mengder og til å vise addisjon og subtraksjon. Gjennomgangsfigur i kapittelet er et togsett med lokomotiv og ti vogner med ti personer i hver vogn. Vognene er nummerert fra 10, 20 osv. opp til 100. Samtal med elevene om både tallene og antall personer i hver vogn.