Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Symmetri

I det siste kapittelet arbeider elevene med speilsymmetri og mønstre. De skal fullføre bilder slik at de blir speilsymmetriske, de skal tegne inn speillinjene til figurer og speile figurer. Videre blir de kjent med og bruker speilsymmetri i praktiske situasjoner. Elevene får også utforske speilbildet til forskjellige figurer ved hjelp av speil. Videre lager og utforsker de geometriske mønstre og beskriver disse muntlig. Gjennomgangsfigur i kapittelet er en likebeint trekant der speillinja er angitt, og en bokstav som blir speilet.