Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tid

I dette kapittelet skal elevene bli kjent med kalenderen og klokka. De skal lære om årstidene, om månedene, de skal klassifisere månedene i årstider, lære hvor mange dager det er i hver måned, og bli kjent med kalenderen som viser oversikt over en uke og en måned. Elevene skal lære enkle klokkeslett. De skal arbeide med hele og halve timer med analog og digital klokke, og se sammenhenger og forskjeller mellom de to måtene å angi klokkeslett på. Elevene skal bli kjent med at et døgn har 24 timer, mens en time består av 60 minutter. Gjennomgangsfigurer er kalenderen og klokka, som er det elevene skal bli kjent med i dette kapittelet.