Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Dobling og halvering

I dette kapittelet skal elevene arbeide med dobling og halvering. De skal tegne det dobbelte av et antall og dekke over halvparten. De skal bruke 100-nettet til å illustrere dobling og halvering av større tall i tallområdet 0–100. De arbeider med dobling og halvering i hverdagslige situasjoner som matoppskrifter som skal dobles og halveres, og de studerer poengstatistikken for en fotballtabell. Gjennomgangsfigur for kapittelet er et bord der det ligger 10 kroner på den ene siden og 20 kroner på motsatt side. 20 kroner er det dobbelte av 10 kroner, og 10 kroner er halvparten av 20 kroner.