Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tallfølger, partall og oddetall

I dette kapittelet skal elevene arbeide med figurtall. De skal bestemme neste tall og hvilke tall som mangler i en tallfølge. De skal bli kjent med hvordan tallfølger kan beskrives ved hjelp av figurer som for eksempel blikkbokser, fyrstikker og klosser som alle øker med et fast mønster. Videre skal elevene bli kjent med partall og oddetall. Til å begynne med arbeider de praktisk med disse begrepene, for eksempel ved at de skal sette ring rundt to og to elementer. Dersom det lar seg gjøre for hele mengden, er det partall, og oddetall dersom det blir et element til overs. Etter hvert i kapittelet skal elevene i større grad kunne lese av et tall om det er partall eller oddetall. Gjennomgangsfigurer i dette kapittelet er lottokuler med tall i en bestemt tallfølge, og trappa som er et eksempel på hvordan tallfølger kan illustreres.