Hjem

Klosser

Etter hvert som kuber, plater, staver og terninger blir dratt inn i rammen, blir de summert. Om en ikke vil ha denne funksjonaliteten, kan en klikke på ”vis/skjul” og velge bort sum. Da kan en legge ulike mengder i ramma og sammenligne dem, uten at den totale summen blir vist. Du kan ved hjelp av ”vis/skjul” tilpasse rammen og velge subtraksjon eller andre funksjoner.
Denne arenaen er fin å bruke når dere jobber med mengdebegrep, plassverdi og forståelse av hva flersifrede tall består av.