Hjem

Ti-rutenett

Ti-rutenettet blir eleven kjent med allerede i Grunnbok 1. En kan velge mellom ett og to rutenett. Ti-rutenettet blir først brukt til å visualisere tallene fra 0 til 20. Det er også en god støtte for eleven ved innlæring av addisjon og subtraksjon. Vi fyller opp rutenettet fra øverste venstre rute og mot høyre.