Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Regning med tallene 0–100

Elevene har i løpet av 2. trinn arbeidet på varierte måter med addisjon og subtraksjon med tallene opp til 100. Deler av dette kapittelet vil være en repetisjon fra 2. trinn. Det som derimot er nytt, er at elevene møter oppstilt addisjon og subtraksjon for første gang. Bruk derfor god tid på å presentere og forklare oppstillingene ved addisjon og subtraksjon. Det er viktig at elevene møter oppstilt addisjon og subtraksjon, slik at de kan benytte denne måten senere på 3. trinn når de skal addere og subtrahere tall opp til 1000, og slik at de erfarer den som effektiv. La elevene få prøve seg, men understrek også for dem at dersom de ikke behersker denne måten å regne på ennå, kan de benytte seg av tallinje, 100-nett eller hoderegningsstrategier. Gjennomgangsfigur for kapittelet er talltoget, som viser hver tier opp til 100.