Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Volum

I dette kapittelet skal elevene arbeide med begrepene grunnflate og høyde i forbindelse med tredimensjonale figurer. De skal bli kjent med klosser (1 cm x 1 cm x 1 cm) som mål for volum av figurer. De kan bruke klossene som hjelp ved opptelling for å finne volum. Siden det dreier seg om tredimensjonale figurer, vil ikke alle klossene være synlige på bildet, slik at elevene må bruke forskjellige strategier for å finne ut hvor mange klosser det er. Enkelte illustrasjoner eller deler av oppgaver er laget slik at elevene får bedre effekt med 3D-briller. Det er vist med et eget symbol i form av briller. Oppgavene kan være til hjelp og støtte for de elevene som har problemer med å tolke bilder tredimensjonalt. Det er også viktig å gi elevene konkrete erfaringer som støtte til å forstå tegningene og bildene i boka. Videre møter elevene liter og desiliter i praktiske sammenhenger, de skal blant annet sortere kjente objekter etter volum. Gjennomgangsfigurer er pyramide, to klosser stablet i høyden og en figur som får en tredimensjonal effekt når en bruker 3D-briller. Pyramiden og den tredimensjonale figuren representerer romfigurer. Klossene brukes som mål når elevene skal finne høyden på figurer og i arbeid med volum.