Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tid

De første sidene i dette kapittelet er en repetisjon fra 2. trinn, der elevene arbeider med hele og halve klokkeslett. Deretter blir de kjent med begrepene kvart over og kvart på, videre med hele femminutter og til slutt minutter på klokka. Elevene skal også bli kjent med sekunder i praktiske sammenhenger. Det kan være en utfordring for mange elever å lære seg klokka. De bør derfor møte praktiske og meningsfylte oppgaver, og i dette kapittelet møter de tid i forbindelse med tv-programmer, billetter der tidspunkt for kjøp kommer fram, og tekstoppgaver. Gjennomgangsfigur er tv-programmet som illustrerer digital tidsangivelse og tid i en praktisk situasjon, og en analog klokke som viser fem over halv ni.