Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Deling

I dette kapittelet møter elevene divisjon for første gang i Matte overalt, men de har mange erfaringer med divisjon, for det å fordele ting er noe av det første som opptar barn. I grunnboka lærer de om denne regnearten gjennom praktiske oppgaver og illustrasjoner. De skal for eksempel fordele frukt så det blir likt antall i hver kurv ut fra opplysninger om antall frukt og antall kurver. Det elevene skal finne svaret på (det ukjente), er antall frukt i hver kurv. Et annet eksempel er at ut fra opplysninger om antall bakervarer og hvor mange det skal være i hver pose, skal elevene finne svaret på hvor mange (det ukjente) poser de trenger. De to eksemplene illustrerer forskjellen mellom delings- og målingsdivisjon. Ved delingsdivisjon vet vi hvor mange det skal fordeles på. Svaret forteller hvor mange det blir til hver. Ved målingsdivisjon sier divisor hvor mange det skal være i hver mengde. Svaret er hvor mange det rekker til. Det er ikke meningen at elevene skal vite forskjellen, men det er viktig for videre læring av matematikk at de har erfaring med begge metodene. Videre i kapittelet møter elevene sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon, de møter divisjon med rest (divisjon som ikke går opp), og de skal ta i bruk divisjon for å løse tekstoppgaver. Gjennomgangsfigur i kapittelet er 21 epler. Til venstre er det satt ring rundt 3, og til høyre er det satt ring rundt 7 for å illustrere at vi deler mengden i treere og sjuere. I midten står divisjonsstykkene 21 : 3 = 7 og 21 : 7 = 3, som passer til illustrasjonen på begge sider.