Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Regning

Dette kapittelet er en oppsummering der elevene på nytt møter de fire regneartene. Tidligere har elevene møtt addisjon og subtraksjon, multiplikasjon og divisjon i egne kapitler. I dette kapittelet øver de i tillegg på å velge riktig regneart til å løse oppgaver. Gjennomgangsfigur er derfor de fire regneartene med et spørsmålstegn bak, som illustrerer at elevene ut fra oppgavene må velge passende regneart.