Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tallene 0-1000

I dette kapittelet arbeider vi med posisjonssystemet. Elevene skal bli kjent med at et tresifret tall består av enere, tiere og hundrere, og at plassen til disse sifrene ikke er vilkårlig. Videre i kapittelet møter elevene tall og mengder opp til 1000 i forskjellige praktiske sammenhenger, for eksempel som alder på dyr eller som rekorder beskrevet i Guinness’ rekordbok. Vi legger vekt på tallforståelse i dette kapittelet, og elevene vil møte tall og mengder i forskjellige situasjoner. Addisjon og subtraksjon i tallområdet opp til 1000 vil elevene møte i Grunnbok 3B. Gjennomgangsfigur i dette kapittelet er et bilde av fire plater og en kloss. Platene representerer hundrere (4 plater er det samme som 400) og klossen består av 10 x 10 x 10 terninger, det vil si 1000. Platene og klossene hører til et multibasemateriell som brukes som konkreter til å gi elevene forståelse av tall og mengder opp til 1000.