Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Måling

I dette kapittelet arbeider vi med måling. Elevene skal måle lengder, vekt og temperatur, og de møter disse begrepene gjennom en rekke bilder og oppgaver knyttet til hverdagen. Ved lengde møter elevene måleenhetene centimeter, meter og kilometer, og for vekt møter de gram, kilogram og tonn. I tillegg vil elevene arbeide med omgjøringer mellom måleenhetene. Det betyr at de for første gang møter desimaltall. 125 centimeter kan også skrives som 1,25 meter. Elevene får på denne måten en praktisk og konkret innføring i desimaltall. På samme måte møter de negative tall i dette kapittelet, når de arbeider med temperatur. Gjennomgangsfigurer er en linjal, en vekt og et termometer, som skal vise at kapittelet dreier seg om målinger av lengde, vekt og temperatur.