Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Geometri

Her er egenskaper ved trekanter og firkanter sentralt. Først møter elevene begrepene spiss, stump og rett vinkel og parallelle linjer. Disse begrepene bruker de deretter til å skille mellom ulike trekanter og firkanter. Av firkantene arbeider vi med trapes, parallellogram, rektangel og kvadrat. Trapeset presenteres først og kvadratet til slutt. På den måten får elevene mulighet til å se og resonnere rundt det at et trapes bare har egenskapen parallelle linjer som kjennetegn, mens kvadratet har flere kjennetegn. Elevene vil arbeide med begrepene rettvinklet, likesidet og likebeint trekant. For å skille disse fra hverandre bruker vi egenskapene rette vinkler og lengden på sidekantene. Til slutt i kapittelet kommer plassering og bevegelse i rutenett. Her øver elevene på å plassere i rutenett og å beskrive bevegelser i rutenett i forhold til horisontale og vertikale referanser langs kanten.