Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Brøk

I dette kapittelet møter elevene brøk for første gang. Her er det fokus på begreper som kan likestilles, slik som en todel, halvparten, en av to osv. I innføringen av brøk legger vi vekt at elevene skal møte varierte måter å beskrive brøk på. De skal beskrive deler av en hel ved hjelp av brøk, de skal beskrive deler av en mengde ved hjelp av brøk, bruke enkle brøker i passende praktiske situasjoner og plassere enkle brøker på tallinja. Elevene blir også kjent med enkle likeverdige brøker, brøker med ulike tellere og nevnere, men som representerer en like stor del av for eksempel et rektangel, og som ligger på samme sted på tallinja. Elevene skal bruke brøk i praktiske situasjoner, gjennom arbeid med musikknoter i notesystem, sjokoladeplater der en del er spist, og tekstoppgaver som inneholder kjente situasjoner for elevene. Brøk vil komme igjen i ulike sammenhenger i 3B.