Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Regning med tallene 0–1000

I dette kapittelet blir elevene kjent med forskjellige måter å illustrere addisjon og subtraksjon av tresifrede tall på. Elevene skal legge sammen og trekke fra med penger, på tallinja og ved hjelp av kvadrater, streker og prikker. Kvadratene illustrerer hundrere, strekene tiere og prikkene enere. Det er en illustrert forenkling av platene, stavene og terningene (multibasemateriell) som elevene kjenner igjen fra 3A. Elevene kjenner til strekene og prikkene fra arbeidet med tosifrede tall. I dette kapittelet møter de oppstilt addisjon og subtraksjon med tresifrede tall for første gang. Bruk derfor god tid til å forklare hvordan de skal sette opp og regne ut. Kvadratene, strekene og prikkene brukes til å illustrere tierovergang ved addisjon og låning ved subtraksjon. Vær nøye med å undersøke sammenhengen mellom illustrasjonen og oppstilt addisjon og subtraksjon, siden dette er sentralt for kapittelet. Gjennomgangsfigur for kapittelet er en tallinje som viser tallområdet fra 0 til 1000.