Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Ganging

I dette kapittelet møter elevene multiplikasjon for første gang – eller ganging, som vi har valgt å kalle kapittelet. Elevene skal først bruke varierte strategier for å finne antall ruter, egg og planter, det vil si ting fra elevenes dagligliv. Antallet som vises, vil være nokså høyt, slik at elever som teller ett og ett element, vil få et behov for en mer systematisk og raskere telling. På den måten gir vi elevene muligheten til å bruke multiplikasjon som en meningsfull og nyttig regneoperasjon. Videre i kapittelet skal de arbeide med multiplikasjon i forskjellige sammenhenger. De skal rekketelle med to, tre, fire og opp til ti om gangen. De skal knytte multiplikasjon til bilder. De skal bli kjent med multiplikasjonstabellen. De skal multiplisere tall med hverandre (fram til og med femgangen i dette kapittelet). De skal illustrere eller lage en tegning til et multiplikasjonsstykke, og de møter multiplikasjon i praktiske sammenhenger, for eksempel i tabeller, oppskrifter og tekstoppgaver. Gjennomgangsfigur for dette kapittelet er en tabell som i første omgang viser to-gangen (fra 1 * 2 opp til 10 * 2), og videre på samme måte tre-, fire- og opp til ti-gangen. Fra og med side 50 skal elevene selv fylle ut tabellen (gjennomgangsfiguren) slik at de kan øve seg på rekketelling med to, tre, fire og opp til ti.