Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Areal og omkrets

I dette kapittelet skal elevene arbeide med omkrets og areal. I begynnelsen av kapittelet bruker de rutene (1 cm x 1 cm) i bakgrunnen av figurene som hjelp til å finne areal og omkrets, som de kjenner fra 2. trinn. Etter hvert går vi over til at elevene skal bruke tallene som står oppgitt ved hver figur. De kan ikke lenger bruke opptelling av ruter, men må for eksempel bruke multiplikasjon for å finne areal og addisjon for å finne omkrets. Elevene arbeider også med oppgaver der de må ta mål selv før de kan bestemme areal og omkrets. Til slutt i kapittelet blir de kjent med kvadratmeter (1 m x 1 m) som måleenhet for areal. Gjennomgangsfigur for kapittelet er rektangelet og trekanten med rutenett (1 x 1 cm) i bakgrunnen.