Hjem
Kapittel 1 - regning med tallene 0–100
Kapittel 2 - tallene 0–1000
Kapittel 6 - mønster og symmetri

Tenkeoppgaver

Vis differansen mellom vekten din og vekten til en annen i klassen din.

3. Måling - Tenkeoppgaver

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.