Hjem
Kapittel 1 - regning med tallene 0–100
Kapittel 2 - tallene 0–1000
Kapittel 6 - mønster og symmetri

Tenkeoppgaver

Lag et mønster. Speil mønsteret.

6. Mønster og symmetri - Tenkeoppgaver

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.