Hjem
Kapittel 7 - regning med tallene 0-1000
Kapittel 9 - areal og omkrets

Tenkeoppgaver

Kan du lage et mønster med 2 · 7 ruter?

8. Ganging - Tenkeoppgaver

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.