Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Regning med tallene 0–1000

Deler av kapitlet er repetisjon fra 3. trinn, og det sentrale er addisjon og subtraksjon med tresifrede tall. Elevene skal beherske disse regneartene med hjelpemidler som penger, tallinje og illustrasjoner med prikker, streker og kvadrater. Elevene møter også på oppstilt addisjon og subtraksjon. Videre møter de på addisjon og subtraksjon gjennom tekstoppgaver. De skal bruke regneartene til å løse tekstoppgaver, men også foreslå passende tekstoppgaver selv. Til slutt i kapitlet blir elevene kjent med overslagsregning knyttet til addisjon og subtraksjon. Elevene har tidligere arbeidet med avrunding av tall. I dette kapitlet skal de blant annet bruke avrunding i praktiske oppgaver.