Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Ganging og deling

I dette kapittelet skal elevene multiplisere og dividere med høyere tall enn det de har gjort tidligere. De skal bli kjent med slik multiplikasjon og divisjon gjennom en gradvis og systematisk oppbygging. Først møter de multiplikasjon (og divisjon) med ti, før de multipliserer og dividerer med tiere. Deretter skal de multiplisere tosifret tall med ensifret uten tierovergang, før de møter det samme med tierovergang. Til slutt skal de multiplisere tresifret tall med ensifret. Det sentrale for denne gjennomgangen er at elevene skal utvikle og bruke enkle metoder for multiplikasjon og divisjon. Gjennom kapittelet blir de kjent med forskjellige strategier for utregninger. Ved å arbeide med ulike strategier kan elevene forstå oppsettet for oppstilt multiplikasjon. Oppstilt multiplikasjon blir vektlagt allerede på dette trinnet, da det er hensiktsmessig å beherske denne grunnleggende algoritmen for å forenkle arbeidet innenfor andre emner i faget. Gjennomgangsfigur for kapittelet er regnestykkene 7 · 71 = 497 og 497 : 7 = 71. Denne gjennomgangsfiguren skal illustrere for elevene at de møter større tall her enn i tidligere kapitler om multiplikasjon og divisjon. Samtidig viser gjennomgangsfiguren at multiplikasjon og divisjon er motsatte operasjoner –siden 7 · 71 er 497, vil 497 : 7 væe 71.