Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Geometri

I dette kapittelet møter elevene begrepene linjestykke, stråle og linje. De skal arbeide mer med spisse, stumpe og rette vinkler, og bruke rotasjon for å illustrere vinkler. Elevene skal kjenne til og beskrive egenskaper ved sirkelen og mangekanter. De møter blant annet begrepene diameter, radius og sirkelsektor i forbindelse med sirkelen. I tillegg skal elevene arbeide videre med omkrets og areal av flater og volum av rektangulære prismer og kuber. Gjennomgangsfiguren er et rektangel, en sirkel og en stump vinkel. Rektangelet har sidekanter 2 og 4 centimeter, og ved hjelp av disse opplysningene kan vi finne areal og omkrets av rektangelet. I sirkelen er radius markert.