Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Regning

I dette kapittelet skal elevene arbeide med tekstoppgaver. De skal løse tekstoppgaver og lage tekstoppgaver selv til en gitt situasjon eller med utgangspunkt i et regnestykke, eller lage regnefortellinger. Elevene skal videre arbeide med tekstoppgaver der de må trekke ut relevant informasjon og velge regneart. De skal også løse tekstoppgaver som krever flere steg eller flere regnearter før de finner svaret. Videre møter de overslagsregning. Til slutt i kapittelet skal elevene arbeide med skriftlig hoderegning. Det vil si at de noterer mellomregninger underveis når de regner i hodet, for å unngå å miste oversikten og som en mulighet til å reflektere over egne resonnementer. Gjennomgangsfigur er «+, - , · eller : ?», som viser at elevene gjennom flere av oppgavene må velge regneart og grunngi valget.