Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tall over 1000 og negative tall

I dette kapitlet skal elevene arbeide videre med posisjonssystemet og tall over 1000 samt negative tall. Det sentrale i kapitlet er en grunnleggende forståelse av store tall og negative tall. Derfor blir fokus i kapitlet på at elevene skal bli kjent med store tall i forskjellige sammenhenger i stedet for regning med tallene. Elevene skal skrive tall på utvidet form, sortere tall etter størrelse, finne posisjonen til sifre, og sette strek fra tallet til tallinja. De vil møte store tall i ulike praktiske sammenhenger: gjennom blant annet priser på produkter, høyde på fjelltopper rundt i verden og Norge, gjennom faktasetninger om dyr, innbyggere i norske byer og medlemstall i idretter. Elevene blir kjent med negative tall på tallinja. De skal arbeide praktisk med negative tall blant annet som temperaturmålinger, og landområder i verden som ligger under havoverflaten.