Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Ganging

På tredje trinn var fokus på å multiplisere med tallene to til fem. I dette kapitlet konsentrerer vi oss om gangetabellen fra seks til ti. Arbeidet foregår gradvis og systematisk, og elevene møter multiplikasjon i praktiske sammenheng og gjennom bilder. Blant annet er seksgangen illustrert ved bruk av egg i kartonger, sjugangen med ukedager og kronblader på blomster, og åttegangen med beina til innsekter. Elevene skal også hoppe på tallinja for å illustrere multiplikasjon. De skal lage en tegning som illustrerer multiplikasjon, og de møter på multiplikasjon gjennom tekstoppgaver. Med gjennomgangsfiguren for kapittelet kan elevene øve seg på rekketelling og multiplikasjon med to, tre, fire … opp til tolv.