Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Deling

Som på tredje trinn arbeider elevene med divisjon i praktiske sammenhenger. I kapitlet er det mye bruk av foto og illustrasjoner for at elevene skal få en grundig forståelse av regnearten. Kapitlet bygger på tredje trinn ved at elevene møter på divisjon med litt større tall. Videre skal elevene bruke tallinja som hjelp til å finne svaret på divisjonsoppgaver. Elevene arbeider med divisjon gjennom tekstoppgaver, og det er også fokus på sammenhengen mellom divisjon og multiplikasjon. Til slutt i kapitlet møter elevene på rene divisjonsoppgaver.