Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Brøk og desimaltall

I dette kapittelet skal elevene arbeide videre med brøk på varierte måter. De møter brøk som uttrykker en del av et hele, der elevene skal finne hvor stor del av en figur som er fargelagt. De skal kunne plassere brøker til rett sted på tallinja, og kunne knytte brøk til desimaltall. Enkle brøker skal skrives som desimaltall, og desimaltall som brøk. Videre skal elevene bli kjent med posisjonene «tidelsplass» og «hundredelsplass» når det gjelder desimaltall, og de skal sammenlikne størrelsen på desimaltall. Til slutt i kapitlet skal elevene utvide og forkorte brøker. Gjennomgangsfigur for kapittelet er størrelsen en halv uttrykt som desimaltall, som brøk og som sirkel der fem av ti sirkelsektorer er fargelagt. Samtal med elevene om de kan finne sammenhenger i gjennomgangsfiguren. Arbeidet med brøk og desimaltall blir konkretisert bl. a. med brøkmateriell og geometriske figurer, i tillegg til praktiske eksempler som priser, metersystemet og idrettsresultater.