Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Mønster og symmetri

I dette kapittelet jobber elevene først videre med kjente begreper fra 3. trinn. De skal tegne symmetrilinjer på figurer som roteres, speile figurer og fortsette et mønster. Nytt for elevene er rotasjon. Vi arbeider her med figurer som roteres om et punkt, en kvart-, en halv-, tre kvarte- og en hel omdreining. Først ser vi på rotasjon i det daglige, før elevene selv skal rotere figurer. Vinkler blir ikke introdusert før i 4B, derfor bruker vi ikke begrepene 90-, 180-, 270- og 360 grader i dette kapittelet. Gjennomgangsfigur for kapitlet er blå og røde brikker som ligger i et mønster. Samtal med elevene om de kan beskrive dette mønsteret med egne ord.