Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Tid

I dette kapittelet starter vi med repetisjon fra 3. trinn. Elevene arbeider med tidspunkt som kvart over og kvart på, ti over og ti på, fem over og fem på, og med å kunne angi klokkeslett i minutter. Nytt på 4. trinn er at elevene blir kjent med sekund, tidels sekund, datoskriving og tidssoner. De vil møte praktiske og meningsfylte oppgaver, som for eksempel tabell for bussruter, skilt med avstander oppgitt som minutter, soloppgang og solnedgang i forbindelse med tidsintervaller og sangtekster knyttet til arbeid med sekunder. Gjennomgangsfigur er et utdrag fra en TV-guide som illustrerer digital tidsangivelse og tid i praktisk situasjon, og en analog klokke som viser ti på sju.