Hjem

Informasjon om lærersidene

På denne lærersiden finner du en rekke ressurser til planlegging og til bruk i undervisningen. Forslag til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjøre det lettere å planlegge. Digital bok som kan brukes på elektronisk tavle og kopioriginaler til utskrift gjør undervisningen mer variert. Nederst på siden kan du finne ressursene sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressurser
Planleggingsverktøy
Forlagsressurser
Elevressurser

Statistikk og koordinater

I dette kapittelet skal elevene arbeide med presentasjoner av ulike typer data. De skal kategorisere, telle opp og illustrere dataene i tabeller og søylediagram. Elevene skal også selv gjennomføre enkle undersøkelser og samle inn data. Videre skal de lese av søylediagrammer. Elevene arbeider mest med enkle søylediagrammer, men de møter også gruppert søylediagram og stablet søylediagram, og de blir kjent med kakediagram og linjediagram. Videre skal elevene beskrive plassering og bevegelse i et rutenett. Det gjøres relativt, altså i forhold til andre steder på rutenettet (to ruter vest, en rute nord), og det gjøres absolutt, ut fra et referansesystem på utsiden av rutenettet, som er et referansesystem som er likt regnearket («rute B3»). Til slutt i kapittelet møter elevene koordinatsystemet. Elevene skal i hovedsak lese av og plassere koordinater i koordinatsystemet. Gjennomgangsfigur er et sølediagram der sølene ogsåer forbundet med linjer (linjediagram), som representerer to av diagramtypene elevene skal arbeide med i dette kapittelet.