Hjem
Oppgaver
Kap. 1 - Regning med tallene 0-1000
Kap. 2 - Tall over 1000 og negative tall
Kap. 5 - Brøk og desimaltall
Kap. 6 - Mønster og symmetri

Tenkeoppgaver

Vis regnestykket 5671 + 2431 med penger. Hva blir svaret?

2. Tall over 1000 og negative tall - Tenkeoppgaver

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.