Hjem
Oppgaver
Kap. 9 - Statistikk og koordinater
10
Kap. 10 - Ganging og deling

Tenkeoppgaver

Lag ulike vinkler. Er vinklene spiss, stump eller rett?

11. Geometri

En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses.