Hjem
Oppgaver
Kapittel 2 - Tallene 1 -5 og 0
Kapittel 3 - Former og mønstre
Kapittel 4 - Tallene 6 -10
Kapittel 5 - tabeller og diagrammer
Kapittel 6 - Tallene 11 -20
Kapittel 7 - Kjøp og salg
Kapittel 8 - Måling
Hjem