Hjem

Tallinje

Ein kan velje mellom tallinje frå 0 til 5, frå 0 til 10 eller frå 0 til 20. Når ein dreg pila bortetter tallinja, vil reknestykket endre seg. Når pila peikar mot høgre er det addisjon, og når ho peikar mot venstre er det subtraksjon. Talet over pila viser differansen: kor langt det er mellom tal.
Tallinja blir introdusert for elevane på side 16 i Grunnbok 1. Vi bruker tallinja til å visualisere kor tala står i forhold til kvarandre, og til å vise addisjon og subtrasjon.