Hjem

Informasjon om lærarsidene

På denne lærarsida finn du ei rekkje ressursar til planlegging og til bruk i undervisinga. Framlegg til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjere det lettare å planleggje. Digital bok som kan brukast på elektronisk tavle og kopioriginalar som du kan skrive ut gjer undervisinga meir variert. Lengst nede på sida kan du finne ressursane sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressursar
Planleggingsverktøy
Forlagsressursar
Elevressursar

Formar og mønstre

Ved hjelp av former og mønster kan vi tolke og reflektere over dei fysiske omgivnadene våre. Elevane treng å utforske og forklare figurar og ikkje berre studere bilete. Hjelp elevane med å utvikle det matematiske språket dei treng for å beskrive formene og eigenskapane deira. Elevane arbeider med symmetri.