Hjem

Informasjon om lærarsidene

På denne lærarsida finn du ei rekkje ressursar til planlegging og til bruk i undervisinga. Framlegg til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjere det lettare å planleggje. Digital bok som kan brukast på elektronisk tavle og kopioriginalar som du kan skrive ut gjer undervisinga meir variert. Lengst nede på sida kan du finne ressursane sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressursar
Planleggingsverktøy
Forlagsressursar
Elevressursar

Tala 11–20

I dette kapittelet skal elevane bli kjende med tala frå 11 til 20. Dei skal ikkje arbeide symbolsk med addisjon og subtraksjon i dette talområdet, men kan utforske det munnleg ved å arbeide med talord. I løpet av 1. trinn skal elevane lære å telje til 20, både framlengs og baklengs.