Hjem
Oppgåver
Kapittel 2 - Tala 1—5 og 0
Kapittel 3 - Former og mønster
Kapittel 4 - Tala 6—10
Kapittel 5 - Tabellar og diagram
Kapittel 6 - Tala 11—20
Kapittel 7 - Kjøp og sal
Kapittel 8 - Måling

Tenkjeoppgåver

Lag eit bilete med 6 raude og 7 blå trekantar.

4. Tala 6–10 - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.