Hjem
Oppgåver
Kapittel 2 - Tala 1—5 og 0
Kapittel 3 - Former og mønster
Kapittel 4 - Tala 6—10
Kapittel 5 - Tabellar og diagram
Kapittel 6 - Tala 11—20
Kapittel 7 - Kjøp og sal
Kapittel 8 - Måling

Tenkjeoppgåver

Viss ein is kostar 13 kroner, kor mange myntar treng du da? Finn fleire løysingar.

7. Kjøp og sal - Tenkjeoppgåver

Ei tenkjeoppgåve er ei oppgåve som ikkje blir retta med riktig eller feil. Oppgåvene byggjer på dei ulike ressursane i Ressurssenteret. Snakk med eleven om korleis oppgåva kan løysast.