Hjem

Informasjon om lærarsidene

På denne lærarsida finn du ei rekkje ressursar til planlegging og til bruk i undervisinga. Framlegg til årsplan og skjema for elevvurdering skal gjere det lettare å planleggje. Digital bok som kan brukast på elektronisk tavle og kopioriginalar som du kan skrive ut gjer undervisinga meir variert. Lengst nede på sida kan du finne ressursane sortert etter kapittel.

Elevsider
Undervisningsressursar
Planleggingsverktøy
Forlagsressursar
Elevressursar

Kjøp og sal

10-kroning og 20-kroning som dei blei kjende med på første trinn. Pengane skal brukast til kjøp og sal (addisjon og subtraksjon) opp til 100. Vi har lagt vekt på å bruke bilete av varer som elevane kan kjenne igjen. Gjennomgangsfigurar er setlar og myntar.